KONTAKT

ProRace Chiptuning

 

Kielnarowa 26C, 36-020 Tyczyn
woj.podkarpackie
Rzeszów

 

+48 886-653-190

 

specperfo@gmail.com

18 stycznia 2023

Dlaczego warto usunąć DPF?

Pogarszanie się jakości powietrza skłania prawodawców do wprowadzania rozwiązań prawnych, które w zamyśle mają doprowadzić do obniżenia emisji potencjalnie szkodliwych składników spalin opuszczających układy wydechowe samochodów. Producenci pojazdów wciąż są zmuszani do instalowania kolejnych urządzeń, które powinny wychwytywać i unieszkodliwiać różne związki chemiczne. Jednym z takich rozwiązań są filtry cząstek stałych, które spotykamy w nowoczesnych dieslach. Niestety ich konstrukcja i działanie pozostawia sporo do życzenia i często zdarza się, że stają się one utrapieniem dla kierowców. Radykalnym, lecz skutecznym wyjściem okazuje się usuwanie DPF. W Rzeszowie usługę taką wykonuje ProRace Chiptuning. Przyjrzyjmy się działaniu DPF i sprawdźmy, dlaczego warto się go pozbyć.

 

Czym są filtry DPF i jak działają?

 

Filtry cząstek stałych DPF (Diesel Particulate Filter) pozwalają na pozbycie się niebezpiecznych cząstek zawartych w gazach spalinowych przez spalanie ich w bardzo wysokiej temperaturze. W trybie pasywnym odbywa się to w porowatych kanalikach wykonanych z węglika krzemu pokrytego warstwą tlenku glinu i ceru oraz platyną. Pozwala to na zajście reakcji termicznego usuwania osadu. Co jakiś czas dochodzi też do dopalania zanieczyszczeń w wyniku tzw. późnego dotrysku paliwa, które spala się dopiero w filtrze. Problemem jest to, że tryb ten nie aktywuje się, jeżeli auto często porusza się na krótkich odcinkach.

 

Dlaczego filtr DPF sprawia kłopoty?

 

Problemem związanym z filtrem DPF jest to, że bez właściwego dopalania szybko ulega on zatkaniu, powodując spadek mocy i wzrost spalania, a także przechodzenie jednostki napędowej w tryb awaryjny. Rozwiązaniem może okazać się więc fizyczne usunięcie filtra oraz odpowiednia modyfikacja oprogramowania sterownika.